top of page

WINKELBELEID:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  OVERZICHT 

Deze website wordt beheerd door Lash Paris BV 

Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Lash Paris BV. Lash Paris BV biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken, door de site te bladeren en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Diensten" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("voorwaarden van  services", "voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn. 

We raden u aan de voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet openen of de services gebruiken. 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Leverancier: Lash Paris is de rechtspersoon die producten en/of diensten op de website/webshop aanbiedt aan kopers;

 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Lash Paris;

 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lash Paris georganiseerd systeem van verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer communicatiemiddelen; (op afstand) 

 4. Methoden voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant of het bedrijf gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeft te zijn samengekomen.  

 5. Diensten en/of producten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten 

Artikel 2. Identiteit van leverancier 

Lash Paris BV

E-mailadres: info@lashparis.com

KVK-nummer: 77927648

BTW-identificatie nummer: NL861201371B01

Artikel 3. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lash Paris en op elke overeenkomst aangegaan tussen Lash Paris en Koper. 

 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen er aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er verschillen zijn tussen de aanvullende voorwaarden en polissen en deze voorwaarden, dan gelden de bepalingen in de aanvullende voorwaarden en polissen boven de bepalingen in deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Lash Paris.

 3. Afwijking van een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden is alleen toegestaan indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverminderd van kracht. 

 4. Algemene voorwaarden gebruikt door de Koper zijn niet van toepassing, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee ingestemd door Lash Paris. 

 5. De algemene of specifieke voorwaarden van derden worden niet door Lash Paris erkend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 6. Lash Paris behoudt zich te allen tijde het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 4. Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Door onze website te bezoeken, door onze website te bladeren en/of door een aankoop te doen op onze website, neemt u deel aan onze Diensten en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en diensten. 

 2. Lash Paris kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden. 

 3. Het aanbod van Lash Paris is vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. 

 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de beschikbare producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te kunnen maken. Als Lash Paris gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lash Paris niet. 

 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 8. De overeenkomst komt tot stand wanneer 

 1. Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aangeleverd of ingevuld op het daarvoor bestemde invoerscherm van de website en de betreffende gegevens zijn door Lash Paris ontvangen per telefoon, bestelformulier, post of e-mail._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

 2. De Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de locatie van Lash Paris uitdrukkelijk aangegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen of ontvangen. 

 3. Potentiële Koper heeft telefonisch uitdrukkelijk aangegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij behorende voorwaarden. 

 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lash Paris de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als Koper een online aankoop doet, zal Lash Paris de vereiste veiligheidsmaatregelen toepassen. 

 3. Lash Paris kan – binnen wettelijke kaders – aangeven of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Lash Paris op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Lash Paris gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen 

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR en exclusief 21% BTW, overige heffingen en verzendkosten tenzij anders vermeld door Lash Paris. 

 2. De Koper is aan Lash Paris de volledige prijs verschuldigd die aan haar is bevestigd. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen op elk moment door Lash Paris worden gecorrigeerd. 

 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Bepaalde betaalmethoden hebben nadere voorwaarden met betrekking tot verzendmethoden en kosten. Deze voorwaarden zullen duidelijk aan de Koper worden gecommuniceerd.

 4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering van de bestelling, kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 dagen na bekendmaking door Lash Paris van de prijs -verhogen. 

 5. Bij aankopen buiten de volgende landen zal de webshop van Lash Paris BV de prijs automatisch omrekenen naar US Dollars (USD): Andorra, Oostenrijk, België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Portugal, San Marino, Slovenië, Spanje, Vaticaanstad, Montenegro, Kosovo, Spaanse Canarische Eilanden, Madeira, Azoren, Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint -Pierre-et-Miquelon, Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden. Een overboeking omvat valutaconversie als geld wordt overgemaakt in een andere valuta dan die van de rekening van de betaler. 

Artikel 6. Betaling 

 1. Volledige betalingen voor producten en online cursussen kunnen worden gedaan via iDEAL, Sofort banking, Visa card, Maestro card, GiroPay, Mastercard en bankoverschrijvingen.

 2. Aanbetalingen voor persoonlijke cursussen kunnen worden gedaan via iDEAL, Sofort Banking, Visa-kaart, Maestro-kaart, GiroPay, Mastercard en bankoverschrijvingen.

 3. Het restant van het persoonlijke cursusgeld kan op de cursusdatum volledig worden betaald met pin (Visa, Maestro, Mastercard) of contant op de trainingslocatie. Het restant van het persoonlijke cursusgeld kan ook voorafgaand aan de cursusdatum volledig worden betaald via iDEAL, kaartbetaling (Visa, Maestro, Mastercard), bankoverschrijving of contant op het kantoor van Lash Paris.

Artikel 7. Verkoopgebied 

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd worden geplaatst en verzonden. 

 2. Overeenkomsten kunnen in het Engels worden afgesloten. 

 

Artikel 8. Levering en levertijd 

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden. Lash Paris streeft ernaar om alle bestellingen die voor 17.00 uur zijn gedaan dezelfde dag nog te verzenden. De maximale levertijd is 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, behalve in gevallen van vooruitbetaling waarbij een levertijd van 30 dagen na ontvangst van de betaling wordt gehanteerd. 

 2. Aan de leveringsplicht en verantwoordelijkheid van Lash Paris zal worden voldaan, behoudens tegenbewijs, zodra de goederen zijn overhandigd aan de rederij (PostNL of DHL). Indien Koper de levering niet ontvangt, kan Koper Lash Paris hiervan op de hoogte stellen en kan Lash Paris een onderzoek starten bij de rederij. Dit onderzoek kan tot 14 werkdagen duren. Indien uit het onderzoek blijkt dat de Koper in aanmerking komt voor restitutie, kan de restitutie ook tot 14 werkdagen duren.
  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, houdende weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot bezorging. 

 3. Nadere informatie over de levertijd kan Lash Paris op haar website verstrekken of op andere schriftelijke wijze kenbaar maken. Alle op de website vermelde termijnen zijn indicatief.  Aan de op de website genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 4. Als een koper een product bestelt dat niet op voorraad is, wordt de koper op de hoogte gebracht zodra het product weer beschikbaar is en wanneer het wordt verzonden. 

 5. Lash Paris streeft ernaar om de Koper binnen 1 werkdag op de hoogte te stellen van eventuele vertragingen. 

 6. Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres. 

 7. Zodra de producten zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven adres, gaat het risico van de producten over op de koper. 

 8. Voor internationale leveringen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 9. Als de levering in verschillende delen plaatsvindt, heeft Lash Paris het recht om elke levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 

 10. Als u producten ontvangt die niet door u zijn besteld, dient u dit binnen 24 uur na ontvangst aan Lash Paris te melden. 

Artikel 9. Proefperiode 

 1. Er zijn geen proefperiodes of restituties voor een van d cursussen (online & fysiek) die beschikbaar zijn voor aankoop in de webshop, aangezien de koper direct toegang krijgt tot de inhoud en het cursusmateriaal. 

 2. Er zijn geen proefperiodes, retourzendingen of terugbetalingen voor de  DIY -Lash products. 

Artikel 10. Gebreken en klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. 

 2. Klachten dienen binnen 7 dagen na levering aan Lash Paris te worden gemeld (of 7 dagen na besteldatum in gevallen waarin het product niet aan Koper wordt geleverd). 

 3. Koper is niet gerechtigd de producten zonder geldige reden te retourneren. Indien de Koper producten retourneert zonder geldige redenen en argumenten, dan draagt de Koper de kosten van de retourzending. In dat geval mag Lash Paris de producten voor rekening en risico van Koper bij derden opslaan. 

Artikel 11. Eigendom 

 1. Niettegenstaande de feitelijke levering gaat de eigendom van de producten pas over op de Koper nadat de Koper al hetgeen zij op grond van enige overeenkomst met Lash Paris verschuldigd is, volledig heeft betaald, inclusief vergoeding van rente en kosten, met inbegrip van eerdere of latere leveringen, en alle verrichte of nog uit te voeren met betrekking tot de producten. 

 2. De koper mag de producten niet belasten, verkopen, overdragen, vervreemden of anderszins bezwaren voordat de eigendom aan de koper is overgedragen. 

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid 

 1. De garantie is in principe van toepassing op door Lash Paris geleverde producten, zoals bepaald door de fabrikant van het betreffende product. Indien de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de koper Lash Paris hiervan binnen 2 maanden na ontdekking op de hoogte te stellen. Natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitoefenen, die een overeenkomst met Lash Paris hebben gesloten, hebben recht op rechten, zoals opgenomen in het Burgerlijke Wetboek, Boek 7, titel 1, afdeling 1-7._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 2. Lash Paris is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan de Koper of aan anderen, tenzij er sprake is van duidelijke opzet of grove schuld aan de zijde van Lash Paris. 

 3. Lash Paris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

 4. Indien Lash Paris om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

 5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan er in de volgende gevallen geen garantie worden gegeven 

 1. Als de slijtage als normaal kan worden beschouwd; 

 2. Als er wijzigingen aan of aan het product zijn aangebracht, inclusief reparaties die niet zijn goedgekeurd door Lash Paris of de fabrikant;

 3. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; 

 4. Als defecten het gevolg zijn van niet-bestemming of oneigenlijk gebruik; 

 5. Indien schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of nalatig onderhoud. 

 1. Indien er kosten zijn gemoeid met het herstellen van een gebrek aan de producten, wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Indien Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kosten, kan zij na betaling van de onderzoekskosten haar eigendommen terugkrijgen. Indien de Koper de onderzoekskosten 6 maanden na het aanbieden van de kostenraming nog niet heeft betaald, gaat de eigendom van de producten terug naar Lash Paris. 

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Lash Paris niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Lash Paris is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lash Paris onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder deze omstandigheden vallen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere derden. betrokken partijen, en het ontbreken van enige vergunning te verkrijgen van de overheid. 

Artikel 14. Persoonsgegevens 

Lash Paris zal de gegevens van de Koper alleen verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
Lash Paris houdt zich aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving. 

Artikel 15. Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen Lash Paris en Koper, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 2. Partijen zullen zich eerst inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 3. Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lash Paris en Koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag, tenzij Lash Paris er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging. woonplaats van de Koper, en met uitzondering van die geschillen die vallen onder de bevoegdheid van de kantonrechter. 

Artikel 16. Bepalingen 

 1. Lash Paris streeft ernaar om alle e-mails die worden verzonden naar  info@lashparis.com  binnen 24 uur te beantwoorden. 

 2. U moet eventuele onjuistheden van gegevens die door Lash Paris aan u zijn verstrekt, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden in uw gegevens die u heeft verstrekt, onmiddellijk aan Lash Paris melden. 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

Deze bepalingen maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Lash Paris en de student zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. 

 1. Algemene definities 

 • Academie: Lash Paris 

 • De student: degene die zich via een online inschrijfformulier heeft aangemeld voor een van de door Lash Paris georganiseerde cursussen. 

 • De studiegids of website: studie-informatie van Lash Paris waarin alle relevante gegevens van de betreffende cursussen staan vermeld. 

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig tot stand komt dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie. 

 1. De Training 

 • Lash Paris verzorgt de opleiding zoals vermeld in de website. 

 1. De overeenkomst tussen Lash Paris en de cursusist 

 • De overeenkomst tussen Lash Paris en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. De studieovereenkomst gaat in na ontvangst van een online inschrijfformulier. De student ontvangt een bevestiging van inschrijving van Lash Paris

 • De cursist is verplicht wijzigingen in zijn persoonsgegevens schriftelijk door te geven aan Lash Paris. 

 1. Kosten van training 

Aan de training zijn de volgende kosten verbonden: 

 • Cursusgeld: Lash Paris stelt de hoogte van de cursus vast en vermeldt dit in de website. 

 • Leermiddelen en materialen: Lash Paris stelt de kosten voor studieboeken, startpakket en werkmateriaal vast en vermeldt deze in de website. 

 1. Betaling van de vergoedingen 

 • Lash Paris stelt de termijnen vast waaronder het cursusgeld betaald moet worden. 

 • Betaling van het cursusgeld of een termijn van het cursusgeld dient altijd vooraf te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de niet terug betaalbare aanbetaling betaald te worden bij inschrijving. 

 • Lash Paris kan studenten die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen uitsluiten van verdere  training, in welk geval het verschuldigde cursusgeld onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar is. 

 1. De voorwaarden voor annulering van de Training 

Indien de cursus door de cursist wordt geannuleerd, gelden de volgende regels: 

 • Annuleren van 30 tot 15 dagen voor aanvang van een training kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten. Met uitzondering van online trainingen.

 • Annuleren korter dan 15 dagen voor aanvang van de training kost aan annuleringskosten 100% van de deelnamekosten. Met uitzondering van online trainingen.

 • Bij annulering heeft klant het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen aan de training. Met uitzondering van online trainingen.

 • De opzegging wordt schriftelijk bevestigd door Lash Paris. 

 1. Incasso openstaande kosten in geval van aanbetaling

 • Indien de student het verschuldigde cursus geld niet betaalt, worden ongeacht het vorenstaande incassomaatregelen getroffen. Het nog te vorderen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente en met incassokosten en/of gerechtskosten. 

 1. Materialen 

 • Lash Paris bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding worden gebruikt en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking worden gesteld. Boeken en materialen kunnen worden gekocht bij het opleidingsinstituut en worden na betaling eigendom van de student. 

 1. Aansprakelijkheid 

 • Lash Paris is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van voorwerpen van studenten. 

 • Eventuele schade toegebracht door de student, hetzij opzettelijk of uit nalatigheid, zal op kosten van de student of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. 

 • De student is aansprakelijk voor schade aan kleding en andere eigendommen van derden. 

 1. Trainingsschema en plaats 

 • Lash Paris is gerechtigd de cursusdag of lestijd uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen bij onvoldoende aanmeldingen of anderszins. Indien de cursist niet akkoord kan gaan met deze wijziging kan de cursist dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar maken en wordt de overeenkomst zonder kosten voor de cursist ontbonden en wordt een aanbetaling door de opleidingsinstelling teruggestort.

 • Lash Paris is gerechtigd de opleidingstijden of de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen in geval van ernstige overmacht. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde als bedoeld onder onderdeel a. 

 1. COPYRIGHT 

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de opleidingsinstelling berust bij de opleidingsinstelling. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut. 

 1. Huisregels 

 • De cursist verbindt zich ertoe alle lessen behorende bij de cursus te volgen. 

 • De student verbindt zich ertoe al het gespecificeerde huiswerk te maken, zowel theoretisch als praktisch. 

 • Bij afwezigheid wegens ziekte of anderszins dient de cursist dit voor aanvang van de les onder opgave van reden aan de opleidingsinstelling te melden. 

 • De student dient de werkplek schoon en netjes achter te laten. 

 • Er geldt een algemeen rookverbod in alle ruimtes van het opleidingsinstituut en het is verplicht om tijdens de lessen mobiele telefoons uit te zetten. 

 1. Geschillen 

Bij geschillen tussen de cursist en Lash Paris over enig aspect dat verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Lash Paris en de cursist, kan hierover een klacht worden ingediend bij de directie van Lash Paris. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk op deze klacht te reageren. 

Voorwaarden weggeefactie 

Door deel te nemen aan onze winacties ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hieronder zijn van toepassing op elke weggeefactie, tenzij anders vermeld. 

 • Winnaars ontvangen bericht per Instagram / Facebook 

 • Winnaars moeten binnen 7 dagen reageren om hun prijs te bevestigen, anders wordt hun claim op de prijs ongeldig. 

 • Niet-winnaars krijgen geen bericht. 

 • Op bij ons of de fabrikant gewonnen producten kan geen garantie worden geclaimd. 

 • Lash Paris is niet verantwoordelijk voor enige schade of ongelukkige gevoelens die voortkomen uit het wel of niet winnen van een prijs. 

 • Persoonlijke informatie zoals volledige naam of contactgegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen met de winnaar en het product te verzenden, de informatie wordt niet verkocht, gedeeld of anderszins aan derden gegeven. 

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens transport of verloren zendingen. 

 • De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele belastingen of kosten die zijn gemaakt bij het ontvangen van de prijs. 

 • Er wordt niet gecorrespondeerd over de inhoud of resultaten van de winactie. 

 • We behouden ons het recht voor om weggeefacties of de voorwaarden te wijzigen. 

“Deze actie is op geen enkele manier gelieerd aan Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door deel te nemen aan de actie wordt dus niet aan Facebook maar aan Lash Paris verstrekt.” 

bottom of page